A beautiful story is echt een mooi verhaal. Vanuit de gedachte dat elke wereldburger een goed inkomen verdient met een normale werkweek. van maximaal 48 uur. A beautiful story werkt met ambachtslieden uit Nepal die naast hun inkomen ook